Zrównoważony rozwój

Dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego.
Dbałość o najlepszą jakość oferty handlowej oraz proponowanych produktów.
Działania w zgodzie potrzebami Klienta, poszanowaniem producentów, dostawców i litery prawa
Zrozumienie dla różnicy zdań i poglądów wraz z chęcią prowadzenia otwartedo dialogu.
Poszanowanie praw pracowniczych oraz praw Klienów.
Świadome gospodarowanie odpadami.