Szkolenia z obsługi urządzeń

Szkolenia z zakresu obsługi, konserwacji, drobnych napraw sprężarek, filtrów, osuszaczy sprężonego powietrza.

Zakres Szkoleń

Zakresem Szkoleń objęte mogą być:

Sprężarki śrubowe
Osuszacze adsorpcyjne i chłodnicze
Filtry sprężonego powietrza : od wstępnych aż po filtrację sterylną
Spusty kondensatu
Separatory woda-olej

Cele prowadzonych Szkoleń

Szkolenia są przeznaczone dla Użytkowników sprężarek, którzy planują, rozpoczynają we własnym zakresie podstawową obsługę i konserwację sprężarkowni. Szkolenia są przewidziane także dla tych Użytkowników którzy chcą pogłębić zdobytą przez lata praktyczną wiedzę, lub rozszerzyć zakres obsługiwanych we własnym zakresie urządzeń.

Szkolenia wykonujemy wyłącznie w Zakładzie Odbiorcy.

Szkolenie ma na celu:

przygotowanie personelu do samodzielnej wymiany podstawowych zestawów eksploatacyjnych
przeszkolenie z zakresu podstawowych problemów dotyczących danego typu sprężarki (sprężarek)
zaznajomienie użytkownika z zasadą działania i technologią diagnozy najczęściej występujących niesprawności
zwrócenie uwagi na krytyczne punkty dotyczące konserwacji
podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obsługi urządzeń
poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego przy nadzorowaniu urządzeń w sprężarkowni

Szkolenia pełnowymiarowe

Szkolenia pełnowymiarowe zwykle są podzielone na część teoretyczną (sala, pokój konferencyjny) i praktyczną (sprężarkownia Odbiorcy).

Szkolenia mogą być jedno lub kilkudniowe – w zależności od aktualnie posiadanej przez Odbiorcę wiedzy i ilości urządzeń w sprężarkowni.

Szkolenie pełnowymiarowe jest zakończone wydaniem Dyplomu zakończenia Kursu Obsługi Sprężarkowni.

Szkolenia skrócone

Forma szkoleń opartych na wykonywaniu serwisu przy współudzialne Odbiorcy (mechanicy). Jest to bardziej ekonomiczna forma szkolenia oparta przede wszystkim na skondensowanym uzupełnianiu wiedzy i umiejętności osób obsługujących sprężarkownię.