Pomiary, audyt sieci i urządzeń

Specjalistyczny audyt sieci i urządzeń sprężonego powietrza, oparty na wielopunktowych pomiarach różnych parametrów.

Zakres audytu

Zakresem audytu objęte mogą być:

pojedyncze urządzenia takie jak sprężarka, osuszacz, odcinek rurociągu
grupy urządzeń takie jak sprężarki, osuszacze, wybrane odcinki sieci rurociągu
cała sieć sprężonego powietrza zaczynając od sprężarek a kończąc przy odbiorze.

Cele przeprowadzenia audytu

Cele wyznaczane są na podstawie oczekiwań odbiorcy, dostarczonych ogólnych danych dotyczących wielkości urządzeń, wielkości sieci. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac pomiarowych przeprowadzamy konsultacje z Zamawiającym dotyczące zarysu i koncepcji audytu.

W ogólnym zarysie celem audytu może być np:

analiza pracy, stanu i ekonomii sprężarek i osuszaczy
obliczanie kosztów sprężonego powietrza
obliczanie kosztów uzdatniania sprężonego powietrza
analiza poprawności doboru urządzeń (sprężarka-osuszacz-zbiornik-filtr)
pomiar rzeczywistego zapotrzebowania Zakładu na sprężone powietrza
analiza możliwości modernizacji sprężarkowni pod kątem ekonomii wytwarzania powietrza
analiza systemu rurociągów pod kątem konfiguracji połączeń, średnic, punktowych i odcinkowych spadków ciśnienia, nieszczelności, przepływu, odporności na potencjalne awarie
pomiary przepływu dla wybranych Odbiorców sprężonego powietrza
pomiary jakości sprężonego powietrza
kontrola istniejących układów/ czujników pomiarowych