Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno

  • 0.00 

Osuszanie sprężonego powietrza jest procesem czysto fizycznym, w wyniku którego cząsteczki wody, obecne w zawilgoconym sprężonym powietrzu, są czasowo pochłaniane do medium osuszającego (złoża adsorpcyjnego). Aby nastąpiła taka cząsteczkowa adhezja wody w porowatą strukturę złoża, wilgotne powietrze  kieruje się przez adsorbent , a proces ten jest możliwy dla różnych ciśnień operacyjnych.

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno są zbudowane z dwóch zbiorników wypełnionych złożem adsorpcyjnym. Zbiorniki są połączone równolegle i działają naprzemiennie. Osuszanie sprężonego powietrza odbywa się na zasadzie adsorpcji wody w porowatą strukturę kuleczek złoża wypełniającego kolumny osuszacza. Podczas, gdy jedna kolumna pracując ‘chłonie’ wilgoć w strukturę złoża, druga kolumna podlega regeneracji. Taka prosta zasada działania umożliwia ciągłą pracę osuszacza adsorpcyjnego.